Frøken Detektivs Dagbøker
For Cappelen Damm. 2017.

"Strangers on a train"/"I Skuddlinjen"

"Strangers on a train"/"I Skuddlinjen"

"Curse of the Arctic Star"/"Farlig farvann"

"Curse of the Arctic Star"/"Farlig farvann"